Handmade by Sam Buganski

Approx 4.5" x 8.5"

Vase by Sam Buganski

$70.00Price